پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کرمان در سال مالی منتهی به آذر ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کرمان با نماد “سکرما” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ پیش بینی درآمد هر سهم […]

نوشته پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کرمان در سال مالی منتهی به آذر ۹۶ اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان فارس نو در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان فارس نو با نماد “سفانو” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دوره ۳ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان فارس نو طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ پیش بینی درآمد هر سهم […]

نوشته پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان فارس نو در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان قاین در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان قاین با نماد “سقاین” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دوره ۳ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد.


به گزارش سیمان خبر و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان قاین طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۳,۲۲۲ میلیون ریال مبلغ ۳,۶۸۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

 • سود هر سهم گزارش قبل: ۳,۵۸۶ ریال
  سود هر سهم گزارش جدید: ۳,۶۸۰ ریال
  درصد تغییر: ۳% تعدیل مثبت
  پوشش ۳ ماهه ۴۰% مبلغ ۱,۴۸۰ ریال

 

▪️دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل افزایش فروش :
۱- مبلغ اولیه پیش بینی فروش مبلغ ۷۸۷۱۵۰ م ریال بوده که در پیش بینی جدید نیز مبلغ ۷۸۸۰۲۹ م ریال میباشد که تغییر با اهمیت و محسوسی نیافته است

دلایل کاهش بهای تمام شده:
علل افزایش بهای تمام شده به مبلغ ۱۰۵۲۶ میلیون ریال به شرح ذیل میباشد:
۱-افزایش مبلغ ۱۳۰۲۱میلیون ریال نسبت به پیش بینی بابت تغییر کاهش قیمت و مقدار موجودی کار در جریان میباشد که با توجه به مشخص شدن عملکرد سال گذشته و تائید آن در موجودیهای سالجاری صورت گرفته است
۲-کاهش مبلغ ۹۵۳۵ میلیون ریال بابت کاهش قیمت مواد اولیه به علت کاهش نرخ خرید مواد اولیه نسبت به پیش بینی اولیه واصلاح ترکیب مواد میباشد
۳-افزایش هزینه های سربار به مبلغ ۷۰۴۰ میلیون ریال بابت تغییر هزینه ها با توجه به عملکرد سه ماهه نسبت به مفروضات پیش بینی اولیه میباشد.

سایر تغییرات:
-افزایش هزینه های اداری فروش به مبلغ ۶۷۵۰ میلیون ریال بابت تغییر هزینه ها با توجه به عملکرد سه ماهه نسبت به مفروضات پیش بینی اولیه میباشد.
-افزایش مبلغ سرمایه گذاریها به علت مشخص شدن DPS واقعی سهام شرکتها بعد از برگزاری مجامع میباشد که باعث افزایش سود سهام گردیده است.

 

http://simankhabar.ir/?p=7885

ad

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شمال در سال مالی منتهی به آذر ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شمال با نماد “سشمال” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان شمال طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال […]

نوشته پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شمال در سال مالی منتهی به آذر ۹۶ اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شرق در سال مالی منتهی به شهریور ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شرق دبا نماد “سشرق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دوره ۹ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان شرق طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال […]

نوشته پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شرق در سال مالی منتهی به شهریور ۹۶ اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان دشتستان در سال مالی منتهی به شهریور ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان دشتستان با نماد “سدشت” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دوره ۹ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد.


به گزارش سیمان خبر و  بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنایع سیمان دشتستان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ با سرمایه ۱,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶۲ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

 • سود هر سهم گزارش قبل: ۷۵ ریال
  سود هر سهم گزارش جدید: ۶۲ ریال
  درصد تغییر: ۱۷% تعدیل منفی
  پوشش ۹ ماهه ۶۶% مبلغ ۴۱ ریال

 

▪️دلایل تغییرات پیش بینی جدید ۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶:

کاهش ۱۰.۳ درصدی مقدار فروش سیمان و کلینکر در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ و همچنین افزایش ۱۳.۸ درصدی نرخ فروش کل در پیش بینی جدید۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی در نهایت باعث افزایش ۲ درصدی مبلغ فروش کل در پیش بینی جدید نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ گردیده است.
افزایش هزینه سربار ثابت ساخت و همچنین افزایش هزینه تعمیرات اساسی در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ در نهایت باعث افزایش ۳ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در پیش بینی جدید۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ گردیده است.

افزایش ۲۳ درصدی هزینه های اداری و عمومی(به دلیل افزایش هزینه های صادرات در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶)و کاهش ۷ درصدی هزینه های مالی(به دلیل کاهش دریافت تسهیلات در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶) و همچنین افزایش ۳۱ درصدی مالیات عملکرد در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ در نهایت باعث کاهش ۱۶ درصدی سود هر سهم در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ گردیده است.

مفروضات پیش بینی جدید ۹۵-۹۶
۱-نرخ برق مصرفی بر اساس نرخ واقعی ۹ ماهه ۹۵-۹۶ به مبلغ ۵۸۵ ریال بر ای سال بودجه جدید ۹۵-۹۶ محاسبه گردیده است
۲-نرخ گاز مصرفی بر اساس نرخ واقعی ۹ ماهه ۹۵-۹۶ به مبلغ ۱.۱۳۵ ریال برای سال بودجه جدید ۹۵-۹۶ محاسبه گردیده است.
۳-برای سال بودجه جدید ۹۵-۹۶ مصرف مازوت صفر منظور گردیده است.

 

http://simankhabar.ir/?p=7623

ad

[ad_2]

لینک منبع