پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کرمان در سال مالی منتهی به آذر ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کرمان با نماد “سکرما” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ پیش بینی درآمد هر سهم […]

نوشته پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان کرمان در سال مالی منتهی به آذر ۹۶ اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان فارس نو در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان فارس نو با نماد “سفانو” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دوره ۳ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان فارس نو طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ پیش بینی درآمد هر سهم […]

نوشته پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان فارس نو در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان قاین در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان قاین با نماد “سقاین” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دوره ۳ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد.


به گزارش سیمان خبر و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان قاین طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۳,۲۲۲ میلیون ریال مبلغ ۳,۶۸۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

 • سود هر سهم گزارش قبل: ۳,۵۸۶ ریال
  سود هر سهم گزارش جدید: ۳,۶۸۰ ریال
  درصد تغییر: ۳% تعدیل مثبت
  پوشش ۳ ماهه ۴۰% مبلغ ۱,۴۸۰ ریال

 

▪️دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل افزایش فروش :
۱- مبلغ اولیه پیش بینی فروش مبلغ ۷۸۷۱۵۰ م ریال بوده که در پیش بینی جدید نیز مبلغ ۷۸۸۰۲۹ م ریال میباشد که تغییر با اهمیت و محسوسی نیافته است

دلایل کاهش بهای تمام شده:
علل افزایش بهای تمام شده به مبلغ ۱۰۵۲۶ میلیون ریال به شرح ذیل میباشد:
۱-افزایش مبلغ ۱۳۰۲۱میلیون ریال نسبت به پیش بینی بابت تغییر کاهش قیمت و مقدار موجودی کار در جریان میباشد که با توجه به مشخص شدن عملکرد سال گذشته و تائید آن در موجودیهای سالجاری صورت گرفته است
۲-کاهش مبلغ ۹۵۳۵ میلیون ریال بابت کاهش قیمت مواد اولیه به علت کاهش نرخ خرید مواد اولیه نسبت به پیش بینی اولیه واصلاح ترکیب مواد میباشد
۳-افزایش هزینه های سربار به مبلغ ۷۰۴۰ میلیون ریال بابت تغییر هزینه ها با توجه به عملکرد سه ماهه نسبت به مفروضات پیش بینی اولیه میباشد.

سایر تغییرات:
-افزایش هزینه های اداری فروش به مبلغ ۶۷۵۰ میلیون ریال بابت تغییر هزینه ها با توجه به عملکرد سه ماهه نسبت به مفروضات پیش بینی اولیه میباشد.
-افزایش مبلغ سرمایه گذاریها به علت مشخص شدن DPS واقعی سهام شرکتها بعد از برگزاری مجامع میباشد که باعث افزایش سود سهام گردیده است.

 

http://simankhabar.ir/?p=7885

ad

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شمال در سال مالی منتهی به آذر ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شمال با نماد “سشمال” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان شمال طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال […]

نوشته پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شمال در سال مالی منتهی به آذر ۹۶ اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت سیمان اصفهان به بورس رفت

[ad_1]

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سیمان اصفهان با نماد “سصفها” در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر متن این اطلاعیه بدین شرح است: با عنایت به جزء “ب” ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس […]

نوشته پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت سیمان اصفهان به بورس رفت اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شرق در سال مالی منتهی به شهریور ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شرق دبا نماد “سشرق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دوره ۹ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان شرق طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال […]

نوشته پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان شرق در سال مالی منتهی به شهریور ۹۶ اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان داراب

[ad_1]

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت سیمان داراب با نماد “ساراب” در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر، جزئیات این جلسه به شرح ذیل عنوان شده است: ۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۶۰ ریال تصویب شد. ۲) هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس […]

نوشته تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان داراب اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی شرکت سیمان خرم آباد

[ad_1]

لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت سیمان خرم آباد با نماد “سخرم” برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر، پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی […]

نوشته لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی شرکت سیمان خرم آباد اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان دشتستان در سال مالی منتهی به شهریور ۹۶

[ad_1]

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان دشتستان با نماد “سدشت” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دوره ۹ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد.


به گزارش سیمان خبر و  بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنایع سیمان دشتستان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ با سرمایه ۱,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶۲ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

 • سود هر سهم گزارش قبل: ۷۵ ریال
  سود هر سهم گزارش جدید: ۶۲ ریال
  درصد تغییر: ۱۷% تعدیل منفی
  پوشش ۹ ماهه ۶۶% مبلغ ۴۱ ریال

 

▪️دلایل تغییرات پیش بینی جدید ۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶:

کاهش ۱۰.۳ درصدی مقدار فروش سیمان و کلینکر در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ و همچنین افزایش ۱۳.۸ درصدی نرخ فروش کل در پیش بینی جدید۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی در نهایت باعث افزایش ۲ درصدی مبلغ فروش کل در پیش بینی جدید نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ گردیده است.
افزایش هزینه سربار ثابت ساخت و همچنین افزایش هزینه تعمیرات اساسی در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ در نهایت باعث افزایش ۳ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در پیش بینی جدید۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ گردیده است.

افزایش ۲۳ درصدی هزینه های اداری و عمومی(به دلیل افزایش هزینه های صادرات در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶)و کاهش ۷ درصدی هزینه های مالی(به دلیل کاهش دریافت تسهیلات در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶) و همچنین افزایش ۳۱ درصدی مالیات عملکرد در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ در نهایت باعث کاهش ۱۶ درصدی سود هر سهم در پیش بینی جدید ۹۵-۹۶ نسبت به پیش بینی قبلی ۹۵-۹۶ گردیده است.

مفروضات پیش بینی جدید ۹۵-۹۶
۱-نرخ برق مصرفی بر اساس نرخ واقعی ۹ ماهه ۹۵-۹۶ به مبلغ ۵۸۵ ریال بر ای سال بودجه جدید ۹۵-۹۶ محاسبه گردیده است
۲-نرخ گاز مصرفی بر اساس نرخ واقعی ۹ ماهه ۹۵-۹۶ به مبلغ ۱.۱۳۵ ریال برای سال بودجه جدید ۹۵-۹۶ محاسبه گردیده است.
۳-برای سال بودجه جدید ۹۵-۹۶ مصرف مازوت صفر منظور گردیده است.

 

http://simankhabar.ir/?p=7623

ad

[ad_2]

لینک منبع